torsdag 11. desember 2008

Vil følge utviklingen


Utviklingen for akuttmottaket i Narvik skal følges nøye. Det ble resultatet etter styremøtet i Universitetssykehuset Nord-Norge.

Punktet ble tatt inn i budsjettvedtaket som følge av støyen rundt UNN-direktørens varslede stenging av mottaket om kveldene og helgene, og for å signalisere at styret mener akuttmottaket som funksjon er viktig å beholde, skriver Fremover.

- Jeg er veldig glad for omformuleringen, sier Åse Berit Vrenne, styrerepresentant fra Narvik.

Les mer i Fremover

Ingen kommentarer: