torsdag 11. desember 2008

Vil følge utviklingen


Utviklingen for akuttmottaket i Narvik skal følges nøye. Det ble resultatet etter styremøtet i Universitetssykehuset Nord-Norge.

Punktet ble tatt inn i budsjettvedtaket som følge av støyen rundt UNN-direktørens varslede stenging av mottaket om kveldene og helgene, og for å signalisere at styret mener akuttmottaket som funksjon er viktig å beholde, skriver Fremover.

- Jeg er veldig glad for omformuleringen, sier Åse Berit Vrenne, styrerepresentant fra Narvik.

Les mer i Fremover

onsdag 10. desember 2008

Strøm av e-poster


Styreleder Jorill Andreassen i Universitetssykehuset Nord-Norge forteller om en voldsom
strøm med e-poster om akuttmottaket i Narvik. Det skriver Fremover.

– Jeg har lest dem alle, forsikrer hun. Hun bedyrer at situasjonen for akuttmottaket skal bli grundig behandlet før det blir tatt noen endelig avgjørelse.

Styret blir ikke å behandle
akuttmottaket i Narvik som en enkelt sak, men den havner i den store «sekkeposten» budsjettbehandling, og som er en særdeles stor og krevende sak.

Jorill Andreassen mener at de som sogner til sykehuset i Narvik ikke skal bekymre seg for at det skal bli fattet vedtak som fører til et uforsvarlig sykehustilbud. – Det skal heller ingen andre i UNN gjøre, sier styrelederen som sier at styret får informasjon fra andre steder enn fra sykehusadministrasjonen.

– Det du forteller om akuttmottakene i Lofoten og Sandnessjøen har jeg hørt – uten at
jeg har lest det i noen styrepapirer, legger hun til for å forklare hva hun mener, skriver Fremover.

Til avisen sier også Andreassen at denne saken ikke er ferdig utredet.

tirsdag 9. desember 2008

Bredside fra Nordland fylke


Nordland fylke engasjerer seg for sykehuset i Narvik. Fylkesråd Geir-Ketil Hansen skriver i et brev til styrelederen for UNN at fylket tar sterk avstand fra en beslutning om å stenge akuttmottaket ved UNN HF Narvik på kveldstid og i helgene.

Geir-Ketil Hansen mener det er grunn til å stille spørsmål om hva den forslåtte endringen kan få å bety for kirurgisk beredskap og fødeberedskap på kveld og natt.

Les mer i Fremover

mandag 8. desember 2008

Aksepterer ikke kutt


Utfordringer med å bringe budsjettet i balanse kan ikke gå ut over sikkerheten til innbyggerne. Det skriver ordfører Karen M. Kuvaas og varaordfører Tore Nysæter i et brev som nå er sendt alle styremedlemmene ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN).

I brevet viser de til at akuttfunksjonen ved lokalsykehuset er særdeles viktig med tanke på beredskap overfor bedrifter i området, som bl.a. REC Scancell med over 300 arbeidsplasser og LKAB.

Les mer i Ofotens Tidende

Løftebrudd fra UNN-direktøren

Av Eva Opshaug Teigen, Aksjonskomiteen for Narvik sykehus

Dersom Tor Ingebrigtsen, direktør på UNN, mener at det er en tilfredsstillende løsning for pasientene i Ofoten med akuttmottak kun på hverdagene og ikke etter kl. 16.00, bør dette også kunne gjennomføres med hell både i Harstad og i Tromsø. De kan også sende akuttpasienter direkte til avdelingene i helgene og etter kl. 16.00 på hverdagene. Det som er bra nok for befolkningen i Ofoten, må også kunne være bra nok for befolkningen i Troms. Tenk hvor mye penger vi kan spare da!

Sykehusene i Tromsø og Harstad har i tillegg enda bedre kapasitet på avdelingene til å ta i mot akuttpasientene enn det vi har i Narvik. Vi bør merke oss at UNN nettopp har skjært ned sengetilbudet på kirurgen i Narvik med 6 senger (fra 30 til 24). I tillegg har de lagt ned barnestua. Også disse pasientene skal nå fordeles på avdelingene.

Hvor stor arbeidsbyrde kan man egentlig pålegge de få som arbeider på avdelingene på Narvik sykehus.

Nei, Tor Ingebrigtsen, på folkemøtet i Narvik i september lovet du oss at vi skulle få beholde en helkontinuerlig akuttberedskap innen både kirurgi og medisin i Narvik.

Vi skulle ha et fullverdig lokalsykehustilbud i Narvik også i fremtiden. Ved å nedlegge akuttmottaket i Narvik blir tilbudet til befolkningen strekt redusert. Dette er indirekte måte å gjennomføre en omlegging av Narvik sykehus til et distriktsmedisinsk senter.

Er løftene fra deg så lite verd at du bryter dem når det måtte passe deg? Er det noe rart at befolkningen i Ofoten ikke lengre har noen tillit til sykehusledelsen?

Aksjonskomiteen vil kjempe imot dette forslaget.

Eva Opshaug Teigen
Aksjonskomiteen for Narvik sykehus

søndag 7. desember 2008

Send epost til Helse- og omsorgsministeren

Vi oppfordrer deg til å sende en epost til Helse- og omsorgsministeren, administrerende direktør Lars Vorland i Helse Nord, UNN-direktør Tor Ingebrigtsen og Jorhill Andreassen som er styreleder i UNN.

Adressene er: (kopier og lim inn i ”Til-feltet” i ditt epostprogram):

postmottak@hod.dep.no; lars.vorland@helse-nord.no; postmottak@helse-nord.no; tor.ingebrigtsen@unn.no; post@unn.no; jorhill@silsandauto.no

Bruk gjerne denne teksten/kopier inn i ditt eget epostprogram:

Nok er nok

Direktør Tor Ingebrigtsen i Universitetssykehuset Nord-Norge har foreslått å stenge akuttmottaket ved Narvik sykehus i helgene og om kveldene. Onsdag 10. desember skal styret i UNN behandle forslaget. Vi forventer at Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen griper inn og stanser dette som fører til dårligere akuttberedskap.

Dette er nok en angrep på lokalsykehuset i Ofoten – et angrep vi ikke aksepterer. Konsekvensene blir en betydelig svekket akuttberedskap og vil være en trussel mot sykehusets eksistensgrunnlag.

Vi har et velfungerende akuttmottak som har mange oppgaver hele døgnet og må sees i sammenheng med legevakt og ambulansetjenesten. Akuttmottaket som pr i dag er åpent hele døgnet er drillet på alt som kan skje akutt, det være seg alvorlige bilulykker, arbeidsulykker, fritidsskader av alvorlig art osv. Vi har mange risikofaktorer i Narvik som kan medføre store ulykker.

Stein Johansen som er tillitsvalgt for overlegene ved Narvik sykehus sier til avisen Fremover at han er oppriktig sjokkert over forslaget fra UNN-direktøren.

– Det er soleklart at vi må ha en velfungerende akuttberedskap i et lokalsamfunn som inneholder store bedrifter som REC Scancell med over 300 arbeidsplasser og LKAB. Vi har den E 6-strekningen i landet som er tyngst belastet med vogntogtrafikk, en stor havn, jernbane osv osv. Vi kan overhodet ikke akseptere at det skal skjæres i akuttberedskapen ved sykehuset her, sier Johansen til Fremover.

Vi godtar ikke redusert drift av akuttmottaket ved sykehuset i Narvik og ber derfor Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen gripe inn og stanse forslaget!

Les mer: http://www.narvik-sykehus.blogspot.com/

– Noe av det verste jeg har hørt


– Jeg har opplevd mye opp gjennom årene, men utspillet fra UNN-direktør Tor Ingebrigtsen er noe av det verste jeg noensinne har hørt. Stein Johansen, tillitsvalgt for overlegene ved Narvik sykehus, er oppriktig sjokkert over Ingebrigtsens medieutspill fredag om å stenge akutten ved sykehuset på kveldstid og i helgene, skriver Fremover.

Legeveteranen ved sykehuset reagerer både på måten UNNsjefen lanserer kuttplanene - og planens konkrete innhold.

– Du kan trygt si dette kom overraskende på oss. Vi ante virkelig ingen ting før fredag morgen. Jeg har opplevd mye opp gjennom årene, men dette er noe av det verste jeg har hørt. Dette utspillet tar prisen, mener Johansen.

Så langt han kjenner til er forslaget heller ikke diskutert med de fagansvarlige. Han beskriver forslaget som et frontalangrep på lokalsykehusene eksistensgrunnlag og frykter konsekvensene om forslaget skulle bli tatt videre:

– Jeg kaller dette et angrep på lokalsykehusene. Forslaget strider direkte mot overordnede føringer - som Soria Moria-erklæringen - som gang på gang har understreket betydningen av
velfungerende lokalsykehus, sier Stein Johansen til Fremover.

Les hele saken: http://www.fremover.no/lokale_nyheter/article3973797.ece

Vil stenge akutten i Narvik
UNN-direktøren foreslår å stenge akuttmottaket i Narvik i helgene og om kveldene for å spare penger, meldte NRK Nordland fredag 5. desember 2008.

- Akuttpasienter skal istedet sendes rett til den enkelte sengepost, og dermed kan sykehuset spare mellom tre og fem millioner kroner i året, sier direktør Tor Ingebrigtsen til NRK Nordland.

- Forslaget er uakseptabelt og vil gjøre tilbudet til pasientene dårligere, sier Dagny Pettersen i Sykehusets venner.

Hun er klar til kamp foran styremøte i UNN 10.desember.

- Vi reagerer sånn som vi har reagert før. Dette her godtar vi ikke. Å redusere eller fjerne akuttmottaket og sammenligne Narvik med Sandnessjøen eller Lofoten, det aksepterer ikke vi, sier Pettersen.

Les hele saken: http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nordland/1.6339384