mandag 8. desember 2008

Aksepterer ikke kutt


Utfordringer med å bringe budsjettet i balanse kan ikke gå ut over sikkerheten til innbyggerne. Det skriver ordfører Karen M. Kuvaas og varaordfører Tore Nysæter i et brev som nå er sendt alle styremedlemmene ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN).

I brevet viser de til at akuttfunksjonen ved lokalsykehuset er særdeles viktig med tanke på beredskap overfor bedrifter i området, som bl.a. REC Scancell med over 300 arbeidsplasser og LKAB.

Les mer i Ofotens Tidende

Ingen kommentarer: