tirsdag 9. desember 2008

Bredside fra Nordland fylke


Nordland fylke engasjerer seg for sykehuset i Narvik. Fylkesråd Geir-Ketil Hansen skriver i et brev til styrelederen for UNN at fylket tar sterk avstand fra en beslutning om å stenge akuttmottaket ved UNN HF Narvik på kveldstid og i helgene.

Geir-Ketil Hansen mener det er grunn til å stille spørsmål om hva den forslåtte endringen kan få å bety for kirurgisk beredskap og fødeberedskap på kveld og natt.

Les mer i Fremover

Ingen kommentarer: