mandag 8. desember 2008

Løftebrudd fra UNN-direktøren

Av Eva Opshaug Teigen, Aksjonskomiteen for Narvik sykehus

Dersom Tor Ingebrigtsen, direktør på UNN, mener at det er en tilfredsstillende løsning for pasientene i Ofoten med akuttmottak kun på hverdagene og ikke etter kl. 16.00, bør dette også kunne gjennomføres med hell både i Harstad og i Tromsø. De kan også sende akuttpasienter direkte til avdelingene i helgene og etter kl. 16.00 på hverdagene. Det som er bra nok for befolkningen i Ofoten, må også kunne være bra nok for befolkningen i Troms. Tenk hvor mye penger vi kan spare da!

Sykehusene i Tromsø og Harstad har i tillegg enda bedre kapasitet på avdelingene til å ta i mot akuttpasientene enn det vi har i Narvik. Vi bør merke oss at UNN nettopp har skjært ned sengetilbudet på kirurgen i Narvik med 6 senger (fra 30 til 24). I tillegg har de lagt ned barnestua. Også disse pasientene skal nå fordeles på avdelingene.

Hvor stor arbeidsbyrde kan man egentlig pålegge de få som arbeider på avdelingene på Narvik sykehus.

Nei, Tor Ingebrigtsen, på folkemøtet i Narvik i september lovet du oss at vi skulle få beholde en helkontinuerlig akuttberedskap innen både kirurgi og medisin i Narvik.

Vi skulle ha et fullverdig lokalsykehustilbud i Narvik også i fremtiden. Ved å nedlegge akuttmottaket i Narvik blir tilbudet til befolkningen strekt redusert. Dette er indirekte måte å gjennomføre en omlegging av Narvik sykehus til et distriktsmedisinsk senter.

Er løftene fra deg så lite verd at du bryter dem når det måtte passe deg? Er det noe rart at befolkningen i Ofoten ikke lengre har noen tillit til sykehusledelsen?

Aksjonskomiteen vil kjempe imot dette forslaget.

Eva Opshaug Teigen
Aksjonskomiteen for Narvik sykehus

1 kommentar:

Anonym sa...

En annen vinkling

Dette er bare begynnelsen.

Forandring er en meget sårbar prosess, men skal det skje positiv utvikling må det også skje forandringer. Klarer vi ikke å bygge opp større slagkraftige enheter og se et større område under ett går det bare en vei – mot budsjettkrise og millionunderskudd styrt av utenforstående krefter.

Vi kan ikke bare holde på gamle tradisjoner og sende ut negative signaler til omverden. Hvorfor ikke heller tenke positivt, kreativt og fremtidsrettet. Når Hålogalandsbrua kommer er muligens tiden inne til å etablere et større og moderne nytt Narvik sivilt-/militærtsykehus i Bjerkvik som dekker både Bardu og den nye flystasjonen på Evenes. Bjerkvik har i tillegg mye ubrukt fjellrom som kan utnyttes til deler av det nye sivilte-/militærte sykehus.

Jeg er ikke imot å ha verken nåværende Narvik flyplass eller sykehus – skulle gjerne ønske at begge deler kunne opprettholdes som nå. Men tiden er forbi da vi nesten på hvert et nes og holme måtte ha et ”fullverdig sykehustilbud” etter datidens krav.

I dag med mye bedre kommunikasjonsmuligheter og teknologi enn det vi hadde for 40-50 år siden kan vi ikke regne med og fortsatt få ha det slik som vi hadde det i de gode gamle dager med naturhusholdningen og havet som hovedvei til omverden.

Se noen innspill:
http://www.ofotenstidende.no/nyhet.asp?id=4561
http://www.ofotenstidende.no/nyhet.asp?id=4932&fs=12