søndag 7. desember 2008

Send epost til Helse- og omsorgsministeren

Vi oppfordrer deg til å sende en epost til Helse- og omsorgsministeren, administrerende direktør Lars Vorland i Helse Nord, UNN-direktør Tor Ingebrigtsen og Jorhill Andreassen som er styreleder i UNN.

Adressene er: (kopier og lim inn i ”Til-feltet” i ditt epostprogram):

postmottak@hod.dep.no; lars.vorland@helse-nord.no; postmottak@helse-nord.no; tor.ingebrigtsen@unn.no; post@unn.no; jorhill@silsandauto.no

Bruk gjerne denne teksten/kopier inn i ditt eget epostprogram:

Nok er nok

Direktør Tor Ingebrigtsen i Universitetssykehuset Nord-Norge har foreslått å stenge akuttmottaket ved Narvik sykehus i helgene og om kveldene. Onsdag 10. desember skal styret i UNN behandle forslaget. Vi forventer at Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen griper inn og stanser dette som fører til dårligere akuttberedskap.

Dette er nok en angrep på lokalsykehuset i Ofoten – et angrep vi ikke aksepterer. Konsekvensene blir en betydelig svekket akuttberedskap og vil være en trussel mot sykehusets eksistensgrunnlag.

Vi har et velfungerende akuttmottak som har mange oppgaver hele døgnet og må sees i sammenheng med legevakt og ambulansetjenesten. Akuttmottaket som pr i dag er åpent hele døgnet er drillet på alt som kan skje akutt, det være seg alvorlige bilulykker, arbeidsulykker, fritidsskader av alvorlig art osv. Vi har mange risikofaktorer i Narvik som kan medføre store ulykker.

Stein Johansen som er tillitsvalgt for overlegene ved Narvik sykehus sier til avisen Fremover at han er oppriktig sjokkert over forslaget fra UNN-direktøren.

– Det er soleklart at vi må ha en velfungerende akuttberedskap i et lokalsamfunn som inneholder store bedrifter som REC Scancell med over 300 arbeidsplasser og LKAB. Vi har den E 6-strekningen i landet som er tyngst belastet med vogntogtrafikk, en stor havn, jernbane osv osv. Vi kan overhodet ikke akseptere at det skal skjæres i akuttberedskapen ved sykehuset her, sier Johansen til Fremover.

Vi godtar ikke redusert drift av akuttmottaket ved sykehuset i Narvik og ber derfor Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen gripe inn og stanse forslaget!

Les mer: http://www.narvik-sykehus.blogspot.com/

Ingen kommentarer: